Okategoriserade

Uppsala slott syns var du än står

Uppsala slott historia, arkitektur och attraktioner

Uppsala slott är en historisk byggnad i Uppsala i Uppland. Slottet är beläget på en höjd kallad Kasåsen och är en av stadens mest framträdande landmärken. Uppsala slott har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1500-talet och har spelat en viktig roll i Sveriges kultur och politik. Idag är slottet en populär turistattraktion och hem till flera kulturella institutioner.

Historien av Uppsala slott är rik och mångfacetterad. Byggnaden byggdes under 1500-talet och har sedan dess genomgått flera ombyggnationer och renoveringar. Slottet har varit hem till flera kungar och drottningar.

Här ser ni Uppsala slott och en del av gamla Uppsala akademiska sjukhuset.
  • Uppsala slott är en historisk byggnad med en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1500-talet.
  • Slottet har spelat en viktig roll i Sveriges kultur och politik och är en viktig symbol för Uppsala.
  • Besökare kan njuta av en guidad tur i slottet och upptäcka dess imponerande arkitektur och historia.

Historia om Uppsala Slott

Ursprung

Uppsala slott är en av de mest kända och historiska platserna i Uppsala. Slottet började byggas av Gustav Vasa år 1549 och var ursprungligen avsett som en befästning för att skydda staden mot angrepp. Under lång tid spelade slottet en central roll i både Uppsalas och Sveriges historia.

Rekonstruktion och förändringar

Under år 1702 drabbades Uppsala av en stor stadsbrand som även orsakade skador på slottet. Trots att skadorna sannolikt var relativt måttliga, dömdes hela slottet ut. Delar av huvudbyggnaden det så kallade tvärslottet revs för att få material till andra byggen.

Efter stadsbranden påbörjades en omfattande rekonstruktion av slottet, som pågick i flera decennier. Under denna period genomgick slottet flera förändringar och tog lång tid innan det blev klart. Här har många högheter bott som tex landshövdingen och svenska kungafamiljen under flera år.