Okategoriserade

Kul dag i stadsskogen

Stadsskogen Uppsala är ett naturreservat som ligger mitt inne i Uppsala mellan stadsdelarna Kåbo, Eriksberg, Norby och Rosendal.

Det är ett populärt rekreationsområde för både Uppsalabor och besökare från andra delar av Sverige. Reservatet är känt för sin vackra natur och mångfald av djurliv, inklusive rådjur, harar, ekorrar och fåglar.

Det finns flera huvudentréer till Stadsskogen inklusive vid Rosendalsvägen i söder Döbelnsgatan i öster och Sommarro längs Norbyvägen i väster. Besökare kan parkera bilen vid någon av parkeringsplatserna vid Sommarro eller Kåbovägen. Inne i reservatet finns det flera vandringsleder och motionsspår som löper genom skogen och runt sjöarna. Det finns också flera grillplatser och picknickområden för besökare som vill ha en avkopplande dag i naturen.

Stadsskogen är ett kommunalt naturreservat som förvaltas av Uppsala kommun. Kommunen är ansvarig för tillsynen av föreskrifterna och för att bevara och skydda reservatets rika biologiska mångfald. Besökare uppmanas att följa de regler och riktlinjer som fastställts av kommunen för att skydda djurlivet och bevara reservatets naturliga skönhet.